گزیده نقش‌آفرینی‌های نوید محمدزاده

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
گزیده نقش‌آفرینی‌های نوید محمدزاده در فیلم هایی مانند عصبانی نیستم، بدون تاریخ بدون امضا، مغزهای کوچک زنگ زده و سرخ پوست. این بازیگر محبوب با انتشار این ویدئو به مردم و طرفدارانش گفت: «با وسواس انتخاب شدن و با دل و جون بازی، به عشق شماها از این به بعدم همینه»