مصاحبه سلام سینما با تیمسار اصغر کورنگی، مشاور پروژه «سرخ‌پوست»

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
مصاحبه سلام سینما با تیمسار اصغر کورنگی که در پروژه فیلم سینمایی «سرخ‌پوست» به نوید محمدزاده و نیما جاویدی در ارتباط با محیط زندان و رئیس زندان مشاوره دادند. تیمسار اصغر کورنگی از سال 1344 تا 1349، رئیس زندان قصر بودند.