محمود گبرلو از فیلم‌های مهم جشنواره می‌گوید

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
در «درخونگاه»، بیشتر بازی امین حیایی مطرح بود./ صفی یزدانیان در «ناگهان درخت»، سلیقه شخصی خودش را به مخاطبان تحمیل می‌کند./ بهرام توکلی، پدیده عجیبی در سینمای ایران است. / تماشاگر سخت مفاهیم فیلم «سمفونی نهم» را می‌فهمد./ هرچند «مسخره باز» را دوست داشتم اما برای تماشاگر ایرانی نیست.