هومن بهمنش از تجربه پنج فیلمش در جشنواره می گوید

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
هومن بهمنش از فیلمبرداری 5 فیلم متری شش و نیم، سرخ پوست، سمفونی نهم، سال دوم دانشکده من، جان دار در جشنواره فیلم فجر 37 می گوید