بازیگر کودک فیلم «مسخره باز» از تجربه خود در این فیلم می‌گوید

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
فرزان جلالی، بازیگر کودک فیلم سینمایی «مسخره باز» از تجربه خود در این فیلم می‌گوید