مهنازافشار از فیلم هایش در جشنواره می گوید

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
توضیحات مهناز افشار درباره بازی در فیلم های قسم، آشفته گی و ناگهان درخت