ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

مقاله‌های

1

جادوی ، جعبه جادو ، حساب سر انگشتی درآمد حقیرانه فیلم و بخصوص سریال سازی قهرمانانی !! که خود را وقف جامعه ...


.
1

آنگاه که که بی اخلاقی همراه با بی سلیقگی و ناتوانایی در یک حرفه با آن لیست بلند بالا در ساخت انواع و ...


.
1

دوربین هاییکه مثل دستگاه های کپی فقط با پیشرفت تکنولوژی سرعت کپی سازی شان بالا رفته البته با چاشنی نوابغ ...


.
0

چگونه فقط بدلیل داشتن عضلاتی قدرتمندتر ، برخی خود را برتر میدانند


.
0

عملکرد و فرمان ذهن


.
0

مظلوم نمایانیکه قطعآ تا دیروز بجای پول بلیط دادن به شرکت واحد اتوبوسرانی ،یواشکی سوار میشدند یا همان ...


عملکرد چند ماه اخیر بنیاد فارابی
0

گفته اند:‍ برای هیچ متعصبی دلیل نیاور با او مجادله نکن ،او جبهه می گیرد کسی که جبهه گرفت دیگر فکر آموختن ...


.
0

نمایش غربتی ها و معضل رقابت یا وقاحت؟


.
0

تنها پول و رابطه و ... ، دیگران سماق را فراموش نکنند


.
0

به پیشواز سریال در حال ساخت رقص روی شیشه

0

تصاویر متحرک بجای فیلم