تماس با سلام سینما

وارد کردن نام و نام‌خانوادگی اجباری است

وارد کردن ایمیل اجباری است

ایمیل وارد شده صحیح نمی‌باشد

وارد کردن موضوع پیام اجباری است

وارد کردن متن پیام اجباری است

درباره ما

سلام سینما يك سرويس سينمايي آنلاين بوده و در جهت ايجاد يك شبكه اجتماعي براي علاقه مندان و متخصصان فيلم و سينما حركت مي كند كه در آن نگاهي ويژه به متخصصان حوزه سينما شده است.

با فراهم شدن اين شبكه اجتماعي، متخصصان هر بخش از سينما راه حل بسياري از نيازهاي خود را در سلام سينما پيدا خواهند كرد كه به دنبال حضور و فعاليت آن ها، محتوايي غني و خدماتي ويژه در اختيار علاقه مندان اين حوزه قرار مي‌گيرد.