جواد افشار

کارگردان, گروه کارگردانی

عکس‌های جواد افشار


ناره گریگوریان و جواد افشار در پشت صحنه سریال «گاندو»
جواد افشار در پشت صحنه سریال «گاندو»
جواد افشار، امیرعباس پیام و آرام چراغی در پشت صحنه سریال «آنام»
پشت صحنه سریال «آنام»
پشت صحنه سریال «کیمیا»
پشت صحنه سریال «گاندو»
پوستر مادرانه
۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر کیمیا
۵.۰۲ /۱۰

از مجموع ۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر گاندو 2
۶.۲۲ /۱۰

از مجموع ۱۰۴ رای

امتیاز شما
پوستر آنام
۶.۰۷ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر گاندو
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۱۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر برادر
۵.۷۳ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر روز رفتن
۳.۶۷ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر پول کثیف
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خانه مهر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سی امین روز
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کلبه
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مسافر ری
۵.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما