علی طالب آبادی

نویسنده, گروه فنی فیلمبرداری

گالری تصاویر

پوستر زندگی خصوصی آقا و خانم میم
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۲۳۰۷ رای

امتیاز شما
پوستر اگر باران ببارد
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر در فلق بود
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی مشترک آقای محمودی و بانو
۶.۴۹ /۱۰

از مجموع ۲۹۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر ماهی سیاه کوچولو
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۱۶۷ رای

امتیاز شما
پوستر جزیره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اعتراف
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما