روح الله حجازی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده

سیدروح الله حجازی متولد 1358 آبادان، دارای تحصیلات دیپلم تجربی است. وی فعالیت سینمایی را با کارگردانی فیلم های کوتاه آغاز کرد. اولین فیلم سینمایی او «در میان ابرها» بود.

عکس‌های روح الله حجازی


طناز طباطبایی و روح الله حجازی در پشت صحنه فیلم مرگ ماهی
روح الله حجازی و ترانه علیدوستی در پشت صحنه فیلم سینمایی «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو»
پشت صحنه فیلم «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو»
روح الله حجازی و ترانه علیدوستی در پشت صحنه فیلم «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو»
پشت صحنه فیلم «اتاق تاریک»
ساره بیات، ساعد سهیلی و روح الله حجازی در پشت صحنه فیلم «اتاق تاریک»
پشت صحنه فیلم سینمایی «اتاق تاریک»
پوستر نوبت لیلی
۶.۹۲ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر زمانی برای درنگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماه جبین
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر در میان ابرها
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سپید به رنگ مروارید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سایه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اتاق تاریک
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۳۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر روشن
۴.۷۶ /۱۰

از مجموع ۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر هیهات
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۱۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر سرخ به رنگ عقیق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی مشترک آقای محمودی و بانو
۶.۴۹ /۱۰

از مجموع ۲۹۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر مرگ ماهی
۵.۳۲ /۱۰

از مجموع ۴۰۶ رای

امتیاز شما
پوستر روزگار سپری شده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر در فلق بود
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر اگر باران ببارد
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سپیده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سبز به رنگ زمرد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی خصوصی آقا و خانم میم
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۲۳۰۷ رای

امتیاز شما
پوستر نوبت لیلی
۶.۹۲ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر نزدیک تر بیا
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سپید به رنگ مروارید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سایه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اتاق تاریک
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۳۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر روشن
۴.۷۶ /۱۰

از مجموع ۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر سرخ به رنگ عقیق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرگ ماهی
۵.۳۲ /۱۰

از مجموع ۴۰۶ رای

امتیاز شما
پوستر روزگار سپری شده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خشت بهشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پگاه و پیکر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نوبت لیلی
۶.۹۲ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر نزدیک تر بیا
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سپید به رنگ مروارید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اتاق تاریک
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۳۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر روشن
۴.۷۶ /۱۰

از مجموع ۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر هیهات
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۱۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر سرخ به رنگ عقیق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرگ ماهی
۵.۳۲ /۱۰

از مجموع ۴۰۶ رای

امتیاز شما
پوستر سبز به رنگ زمرد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نزدیک تر بیا
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شب اول هجده سالگی
۷.۰۲ /۱۰

از مجموع ۵۶ رای

امتیاز شما