صدرالدین شجره

کارگردان, نویسنده, بازیگر

میرصدرالدین شجره در سال 1331 در سلطانیه متولد شد. وی فوق لیسانس دندان سازی از دانشگاه شهید بهشتی می باشد.

پوستر صنوبرهای سوزان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر حریف دل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سپید و سیاه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دارکوب
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یکی از این روزها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر از نفس افتاده
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بیم و امید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ایراندخت
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر معمای شاه
۴.۴۲ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر مدار صفر درجه
۷.۶۱ /۱۰

از مجموع ۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین سند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آواز در باران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آواز در باران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما