صدرالدین شجره

کارگردان, نویسنده, بازیگر
میرصدرالدین شجره در سال 1331 در سلطانیه متولد شد. وی فوق لیسانس دندان سازی از دانشگاه شهید بهشتی می باشد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر مدار صفر درجه
۷.۳۲ /۱۰

از مجموع ۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر معمای شاه
۵.۴۲ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر ایراندخت
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر بیم و امید
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر از نفس افتاده
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر یکی از این روزها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دارکوب
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سپید و سیاه
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر حریف دل
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر صنوبرهای سوزان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آواز در باران
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آخرین سند
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آواز در باران
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما