محمودرضا ثانی

کارگردان, نویسنده, بازیگر
محمودرضا ثانی متولد 1352 آبادان است. وی تحصیلات در رشته مهندسی شیمی را رها کرده و به فیلمسازی روی آورد. فیلمهای سیامو در افغانستان، رویای شیرین کانیا در آمریکا، از قبیله بنی اسد در عراق، خواب شیرین قرطبه در اسپانیا و بیش از 15 فیلم کوتاه را تا کنون در پرونده خود دارد. او دارای نشان بین المللی چزاره زاوالینی از آمریکای جنوبی است. و همچنین به عنوان بهترین کارگردان در فستیوال کانزاس سیتی آمریکا در 2004 شناخته شده است.
January 17, 1974 (۴۸ سال )
پوستر سرزمین خورشید
۳.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر کیمیا
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز خاموش
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دکل
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر لوتریا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر غاز وحشی (تولد)
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کیارستمی و عصای گمشده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر غاز وحشی (تولد)
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر متولد ماه مهر
۶.۴۶ /۱۰

از مجموع ۱۱۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر غاز وحشی (تولد)
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر غاز وحشی (تولد)
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر در کوچه های عشق
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما