علیرضا حسینی

نویسنده, بازیگر, تدارکات

پوستر فریاد
۸.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر بیست
۶.۳۴ /۱۰

از مجموع ۷۳ رای

امتیاز شما
پوستر تقاطع
۶.۰۷ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر عطش
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر کودک و فرشته
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر درخت گلابی
۶.۱ /۱۰

از مجموع ۱۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر ماه وش
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ستاره ها (جلد 2: ستاره است)
۳.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر درخت گلابی
۶.۱ /۱۰

از مجموع ۱۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر خانه مهر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شیدا
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر سنگ، کاغذ، قیچی
۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما