ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

شاءاله ناظریان

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیشاءاله ناظریان
درباره منشاءالله ناظریان دوره ی کلاس های دانشگاه سیراکیوز در تهران را بین سال های 1332 تا 1334 گذراند و از منتقدین مطرح سینمای پیش از انقلاب بوده است و در مجله هایی مانند پست تهران، نمایش، هنر و سینما نقد می نوشته است. همچنین سه شماره از مجله ی ماهانه ی فیلم و زندگی در سال 1336 به مدیریت وی منتشر شد. همچنین در دهه ی 1340 عضو هیئت نویسندگان و مترجمان مجله ی بامشاد نیز بوده است. در سال 1352 به سمت دبیر فیلمخانه ی ملی ایران منصوب شد.

فیلم‌های شاءاله ناظریان