سیمون سیمونیان

بازیگر

عکس‌های سیمون سیمونیان

سیمون سیمونیان و افسانه تهرانچی در قسمت ۶ سریال «هم گناه»
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر آپاندیس
۶.۲۶ /۱۰

از مجموع ۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه
۸.۲۸ /۱۰

از مجموع ۳۷۷ رای

امتیاز شما
پوستر تیغ و ترمه
۳.۲۴ /۱۰

از مجموع ۲۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر نارنجی پوش
۵.۵۴ /۱۰

از مجموع ۱۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر مرده خور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه فصل دوم
۷.۹۵ /۱۰

از مجموع ۱۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر هم گناه - قسمت 6
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر مردی بدون سایه
۳.۸۸ /۱۰

از مجموع ۳۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر قارچ سمی
۵.۷۸ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر ماه گرفتگی
۳.۲ /۱۰

از مجموع ۸۰ رای

امتیاز شما
پوستر ستاره‌ها 3: ستاره بود
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما