جف ترمین

کارگردان, نویسنده, بازیگر
جف ترمین (Jeff Tremaine) کارگردان، نویسنده و تهیه کننده است. او بیشتر در زمینه ساخت سریال و مستندهای تلویزیونی فعالیت دارد.
پوستر عوضی برای همیشه
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بابابزرگ بد
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کثیف
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عوضی برای همیشه
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بابابزرگ بد
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما