سالی پاتر

کارگردان, نویسنده
سالی پاتر (Sally Potter) کارگردان و نویسنده بریتانیایی متولد 1949 در لندن است. از فیلم های او می توان «اورلاندو»، «آموزش تانگو» و «مهمانی» را نام برد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر راه های نرفته
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مردی که گریه کرد
۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مهمانی
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر راه های نرفته
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مردی که گریه کرد
۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مهمانی
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما