اسماعیل کوشان

اسماعیل کوشان

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده

اسماعیل کوشان با نام اصلی اسماعیل حریرفروش متولد 1296 تهران، دارای مدرک دکترای اقتصاد از برلین است. وی فعالیت هنری را سال 1324 مصادف با جنگ جهانی دوم در استودیو «سس فیلم» ترکیه با دوبله آغاز کرد و پس از بازگشت به ایران سال 1325 استودیو «میترا فیلم» و سال 1330 استودیو «پارس فیلم» را تأسیس کرد. از دیگر فعالیت های کوشان میتوان به انتشار مجله «عالم هنر»، تهیه کنندگی فیلم های خبری و مستند و ریاست اتحادیه صنایع فیلم ملی ایران سال 1348 اشاره کرد. او برادر محمود کوشان (کارگردان و فیلمبردار) و پدر کوروش (بازیگر) و داریوش (کارگردان) کوشان است. اسماعیل کوشان سال 1362 در تهران دارفانی را وداع گفت.

پوستر زندانی امیر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر واریته بهاری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شرمسار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مستی عشق
۶.۸۵ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر دزد عشق
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر مادر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شب های تهران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر غفلت
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آغامحمد خان قاجار
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دسیسه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شاهین طوس
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر راهزن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اتهام
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یوسف و زلیخا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ظالم بلا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر قزل ارسلان
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یعقوب لیث صفاری
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بیژن و منیژه
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شاباجی خانم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر طلسم شکسته
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عروس فراری
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پسر دریا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر چشمه آب حیات
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دوقلوها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آرشین مالالان
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شیر فروش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بیوه های خندان
۸ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر تازه به دوران رسیده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دام عشق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دندان افعی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سایه سرنوشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر انتقام روح
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اهریمن زیبا
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سوداگران مرگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اشک ها و خنده ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آراس خان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دوستت دارم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مردها و جاده ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ابرام در پاریس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دزد بانک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر امیرارسلان نامدار
۹.۱۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر حسین کرد
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مرد نامرئی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بندرگاه عشق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرد دو چهره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر غروب بت پرستان
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گرداب گناه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یوسف و زلیخا
۶.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر جیب بر خوشگله
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عدل الهی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گرفتار
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نسل شجاعان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دزد و پاسبان
۹.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر میوه گناه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پهلوان مفرد
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دختر فراری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شوفر خوشگله
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ماه پیشونی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر اسیر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آب نبات چوبی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بابا نان داد
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عباسه و جعفر برمکی
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرغ تخم طلا
۸.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر جبار سرجوخه فراری
۸.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر جنگجویان کوچولو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شیخ صالح
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر قربون هرچی خوشگله
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گدای میلیونر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر اوستا کریم نوکرتیم
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر بزن بریم دزدی
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر خوشگلا عوضی گرفتین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دروغگوی کوچولو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرغ همسایه
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پاشنه طلا
۸.۴۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر مادر دوستت دارم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نیزار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر با هم ولی تنها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شادیهای زندگی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شیر خفته
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گل خشخاش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سکوت بزرگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سلام تهران
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نفس گیر
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر افسونگر
۲ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر طوفان زندگی
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر هیچکی بابا نمیشه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مهدی مشکی و شلوارک داغ
۷.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر زن یکشنبه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کلاه مخملی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گوهر شب چراغ
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نسیم عیار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شوخی نکن دلخور می شم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زندانی امیر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شرمسار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مستی عشق
۶.۸۵ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر دزد عشق
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر مادر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عروس فراری
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شیر فروش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دندان افعی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سایه سرنوشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر انتقام روح
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اهریمن زیبا
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر اشک ها و خنده ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دوستت دارم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ابرام در پاریس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دزد بانک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر امیرارسلان نامدار
۹.۱۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر حسین کرد
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مرد نامرئی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر غروب بت پرستان
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر نسل شجاعان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شیرین و فرهاد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماه پیشونی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر جنگجویان کوچولو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر افسونگر
۲ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما