لئا سیدو

بازیگر

عکس‌های لئا سیدو


لئا سیدو بازیگر فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016
ماریون کوتیار و لئا سیدو در فتوکال فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016
لئا سیدو در فرش قرمز فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016
فیلم «اینجا ته دنیاست»(It's Only The End Of The World) در جشنواره فیلم کن2016
فیلم «آبی گرم‌ترین رنگ است»(Blue Is The Warmest Color) با بازی ادل اگزارکوپولوس و لئا سیدو
فیلم «آبی گرم‌ترین رنگ است»(Blue Is The Warmest Color) با بازی لئا سیدو
«آبی گرم‌ترین رنگ است»(Blue Is The Warmest Color) با بازی لئا سیدو

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس فیلم «کورسک»(Kursk ...
پوستر گزارش فرانسوی
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر جنایات آینده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خرچنگ
۶.۹۵ /۱۰

از مجموع ۵۵۴ رای

امتیاز شما
پوستر هتل بزرگ بوداپست
۷.۳ /۱۰

از مجموع ۳۱۸۶ رای

امتیاز شما
پوستر فرانسه
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زمانی برای مردن نیست
۸.۱۲ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر داستان همسرم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شبح (اسپکتر)
۷.۴ /۱۰

از مجموع ۲۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر آبی گرم‌ترین رنگ است
۷.۱۴ /۱۰

از مجموع ۱۹۸۳ رای

امتیاز شما
پوستر اوه مرسی!
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کورسک
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما