انوشیروان ارجمند

بازیگر, دستیار کارگردان

انوشیروان ارجمند متولد 1320 در زاهدان است. وی فعالیت سینمایی خود را در مقام بازیگری از سال 1362 با فیلم گفت زیر سلطه من آیید آغاز کرد. وی در بیست‌وسوم آذرماه 1393 دار فانی را وداع گفت.

گالری تصاویر

انوشیروان ارجمند در فیلم رستاخیز
انوشیروان ارجمند در فیلم «تردید»
انوشیروان ارجمند در فیلم «تردید»
انوشیروان ارجمند در فیلم سینمایی «تردید»
انوشیروان ارجمند در «تردید»
انوشیروان ارجمند و مینا جعفرزاده در فیلم «کیفر»
پوستر گفت زیرسلطه من آیید
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گنج
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دل نمک
۱۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کیفر
۶.۶۳ /۱۰

از مجموع ۱۰۷ رای

امتیاز شما
پوستر تردید
۶.۶۵ /۱۰

از مجموع ۷۲ رای

امتیاز شما
پوستر گدان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یک وجب خاک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زخم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر چهل سرباز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چراغ قرمز
۴.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر فرار بزرگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قارچ سمی
۵.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر صبحانه ای برای دونفر
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عیاران
۱۰ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر قاعده بازی
۵.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر روز هشتم
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سقوط آزاد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روح الله
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تفنگ سرپر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یتیم خانه ایران
۶.۱۴ /۱۰

از مجموع ۶۶۵ رای

امتیاز شما
پوستر روزی مرا دوست خواهی داشت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر این جاده دو طرفه است
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نیکان و بچه غول
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نون و ریحون
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر پشت کوهای بلند
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عقاب صحرا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دوئل
۶.۷۹ /۱۰

از مجموع ۳۲۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر دوشیزه باران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر محیا
۵.۷۶ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر امام علی
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر نردبام آسمان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر همه بچه های ما
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ثروت خفته
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رستاخیز
۶.۲۸ /۱۰

از مجموع ۲۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر ستاره شرق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر معصومیت از دست رفته
۵.۱۷ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر پنجمین خورشید
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شهر دقیانوس
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مختارنامه
۷.۶۸ /۱۰

از مجموع ۱۸۵ رای

امتیاز شما
پوستر دل نمک
۱۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما