ویدا جوان

بازیگر
ویدا جوان متولد سال 1365 در تهران، بازیگر است. او مدرک لیسانس حسابداری طراح و ایده‌پرداز دارد و دانش‌آموخته بازیگری تئاتر در کانون آموزش‌های حمید سمندریان است.

عکس‌های ویدا جوان


ویدا جوان در فیلم «سرکوفت»
ویدا جوان در نمایی از فیلم «سرکوفت»
ویدا جوان در «سرکوفت»
هومن شاهی و ویدا جوان در سریال «زیر همکف»
هومن شاهی و ویدا جوان در سریال تلویزیونی «زیر همکف»
هومن شاهی و ویدا جوان در «زیر همکف»
بازیگران فیلم «آبادان یازده 60»

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس فیلم «سرکوفت»
آنونس فیلم «سرکوفت»(#2)
پوستر روزهای بهتر
۳.۳۶ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر مسافران شهر
۴.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر پژمان
۷.۴۶ /۱۰

از مجموع ۱۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر زیر همکف
۵.۹۸ /۱۰

از مجموع ۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر آبادان یازده 60
۵.۷۶ /۱۰

از مجموع ۲۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر ماه و پلنگ
۴.۸ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر شمعدونی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر سرکوفت
۷.۸۱ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر زمانه
۸.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر آسمان من
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای آبی
۴.۱۸ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر ملبورن
۶.۲۴ /۱۰

از مجموع ۲۹۷ رای

امتیاز شما
پوستر سرگذشت
۶.۱۸ /۱۰

از مجموع ۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر سارق روح
۵.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر آکاردئون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گرمابه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما