ویدا جوان

بازیگر

ویدا جوان متولد سال 1365 در تهران، بازیگر است. او مدرک لیسانس حسابداری طراح و ایده‌پرداز دارد و دانش‌آموخته بازیگری تئاتر در کانون آموزش‌های حمید سمندریان است.

عکس‌های ویدا جوان


ویدا جوان در فیلم «سرکوفت»
ویدا جوان در نمایی از فیلم «سرکوفت»
ویدا جوان در «سرکوفت»
هومن شاهی و ویدا جوان در سریال «زیر همکف»
هومن شاهی و ویدا جوان در سریال تلویزیونی «زیر همکف»
هومن شاهی و ویدا جوان در «زیر همکف»
بازیگران فیلم «آبادان یازده 60»

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس فیلم «سرکوفت»
آنونس فیلم «سرکوفت»(#2)
پوستر گرمابه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آکاردئون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سارق روح
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سرگذشت
۶.۱۸ /۱۰

از مجموع ۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر پژمان
۷.۷ /۱۰

از مجموع ۱۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر ملبورن
۶.۲۴ /۱۰

از مجموع ۲۹۷ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای آبی
۴.۰۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر زیر همکف
۵.۹۸ /۱۰

از مجموع ۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای بهتر
۳.۳۶ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر آسمان من
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زمانه
۸.۱۲ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر سرکوفت
۷.۹۷ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر شمعدونی
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر ماه و پلنگ
۵.۲۳ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر آبادان یازده 60
۵.۷۸ /۱۰

از مجموع ۲۰۹ رای

امتیاز شما