مالک سراج

بازیگر
مالک سراج متولد سال 1340، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون خوزستانی است.

عکس‌های مالک سراج

سریال «همچون سرو»
پشت صحنه سریال تلویزیونی «همچون سرو»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر صبح آخرین روز
۲.۷۱ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر بال های خیس
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر کیمیا
۵.۲۲ /۱۰

از مجموع ۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر کودک و فرشته
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سرو زیر آب
۵.۹۶ /۱۰

از مجموع ۲۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر نوشدارو
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زخم شانه حوا
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر غیر علنی
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر راه بی پایان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ملکه
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مینو
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر ماهورا
۵.۶۸ /۱۰

از مجموع ۱۸۹ رای

امتیاز شما
پوستر همچون سرو
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر جیوه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما