روبرتو برلینر

کارگردان, نویسنده
روبرتو برلینر بر به انگلیسی Roberto Berliner متولد سال 1957 کارگردان و فیلم نامه نویس برزیلی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر نیسه: قلب دیوانگی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نیسه: قلب دیوانگی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما