داود محمدآبادی

داود محمدآبادی

کارگردان, نویسنده, بازیگر

داود محمدآبادی متولد 20 مرداد 1353 می باشد. او فارغ التحصیل رشته کارگردانی سینما در مقطع کارشناسی است. داود محمدآبادی در زمینه های متفاوتی فعالیت می کند ، از جمله فیلم سازی ، بازیگری و عکاسی. فیلم های کوتاهی که او در آنها ایفای نقش کرده عبارتند از: -«در سیاهی شب» به کارگردانی ابوالفضل تاجیک -«پول» به کارگردانی حمیراباقری -«دغمسه» به کارگردانی بهنام داودی جاه -«عزراییل»به کارگردانی احسان معدنی -«خوشبختی» به کارگردانی امیر فرح خواه -«آنجا کسی نیست» به کارگردانی هادی ادیب -«من دختر نیستم» به کارگردانی قاسم بدیر خانی -«یک نخ سیگار» به کارگردانی قاسم بدیر خانی -«قاب زندگی» به کارگردانی محمود هنرمند -«جا در جا» به کارگردانی حمیدرضا ...

عکس‌های داود محمدآبادی


داود محمدآبادی در پشت صحنه فیلم «یتیم خانه ایران»
داود محمدآبادی در سیزدهمین فستیوال گراند آف لهستان برای فیلم «جا در جا»
داود محمدآبادی در سریال «وارش»
داود محمدآبادی در پشت صحنه فیلم «دست نزن جیزه»
پشت صحنه های فیلم «سایه های تاریکی»
داود محمدآبادی در پشت صحنه فیلم کوتاه «ربان عشق»
داود محمدآبادی در فیلم «تونل»
پوستر برنا
۶.۸۹ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر در سیاهی شب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دغمسه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر من دختر نیستم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دست نزن جیزه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جا در جا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خوشبختی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سایه های تاریکی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پول
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قاب زندگی
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یک نخ سیگار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تونل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آنجا کسی نیست
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یتیم خانه ایران
۶.۱۴ /۱۰

از مجموع ۶۶۵ رای

امتیاز شما
پوستر دانه های قرمز برف
۱۰ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر حمال طلا
۴.۱۳ /۱۰

از مجموع ۱۸۹ رای

امتیاز شما
پوستر وارش
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۱۰۶ رای

امتیاز شما
پوستر سلمان فارسی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بانوی سردار
۵.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر صدایی در عمق سیاهی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دستانم برای توست
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اگر فقیر بمیری خودت مقصری
۱۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر لبلاب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هدیه ای برای خاک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سایه های تاریکی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پازل
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر صدایی در عمق سیاهی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دستانم برای توست
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هدیه ای برای خاک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سایه های تاریکی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پازل
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر صدایی در عمق سیاهی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دستانم برای توست
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هدیه ای برای خاک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سایه های تاریکی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پازل
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ربان عشق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شبی از جنس باران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قرار سیاه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ربان عشق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قرار سیاه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما