آرمین جداخانی

بازیگر
آرمین جداخانی بازیگر ایرانی است.
پوستر بام بالا
۷.۰۸ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر به وقت خماری
۴.۹۱ /۱۰

از مجموع ۷۴ رای

امتیاز شما