فیضی

بازیگر

احمد علی نژاد در سال 1327 در اردبیل متولد شد. در سال 1334 به سینما راه یافت و پس از آن در زمینه تئاتر مشغول به فعالیت شد.

۸ اردیبهشت ۱۳۲۷ (۷۴ سال )
پوستر فریاد انسانها
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خانه به دوشان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مطرب
۹.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر یک جو غیرت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر طائل
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ناخدا خورشید
۷.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۳۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر روز باشکوه
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر مردی که زیاد می دانست
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر کمال الملک
۷.۲۹ /۱۰

از مجموع ۲۴۰۹ رای

امتیاز شما
پوستر اجاره نشین ها
۷.۲۱ /۱۰

از مجموع ۴۴۹۴ رای

امتیاز شما