سالار عشقی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
سالار عشقی متولد 1307 تهران است. وی فعالیت هنری را سال 1328 با تأسیس استودیوی عکاسی آغاز و سال 1330 استودیو «آسیا فیلم» را نیز تأسیس کرد.
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر زیبای خطرناک
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر داماد میلیونر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر چک یک میلیون تومانی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر از پاریس برگشته
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کلاه غیبی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر طلسم شیطان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جادو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زیبای خطرناک
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر داماد میلیونر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر چک یک میلیون تومانی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کلاه غیبی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر طلسم شیطان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جادو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زیبای خطرناک
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر داماد میلیونر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کلاه غیبی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جادو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زیبای خطرناک
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما