مسعود کرمی

نویسنده, دستیار صحنه و لباس, گروه صحنه و لباس
پوستر دیوار شیشه ای
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گاهی به پشت سر نگاه کن
۴.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر معادله
۳.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر نغمه
۴ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما