مهیار پورحسابی

بازیگر, دستیار کارگردان, گروه صحنه و لباس
پوستر کلاه پهلوی
۵.۳۵ /۱۰

از مجموع ۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر سنتوری
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۸۵۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر نارنجی پوش
۵.۵۱ /۱۰

از مجموع ۱۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر نقاب
۶.۴۱ /۱۰

از مجموع ۳۲۰۸ رای

امتیاز شما
پوستر نقاب
۶.۴۱ /۱۰

از مجموع ۳۲۰۸ رای

امتیاز شما