محمدعلی ساربان

بازیگر
محمدعلی ساربان در سال 1326 در قزوین متولد شد. تحصیلات خود را در سال 1353 به اتمام رساند. او پس از استعفاء‌ از وزارت ارشاد در سال 64 در کنار بازیگری به تدریس نیز مشغول شد. از سال 70 بطور رسمی بکار بازی در تلویزیون و گاهی اوقات در سینما پرداخت و بعنوان بازیگر و کارگردان تئاتر به فعالیت هنری خود ادامه داد. لازم به ذکر است ساربان عضو افتخاری هیئت مدیره انجمن بازیگران تئاتر ایران می باشد.
February 5, 1948 (۷۵ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر سربداران
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی از نو
۵.۱۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر پاپیتال
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یک روز قبل
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بانو
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر حلقه سبز
۴.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر افسانه گل آباد
۴.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر مسیح
۸.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر کفش های میرزا نوروز
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما