لیلا فروهر

بازیگر, خواننده
لیلا فروهر متولد 1337 در اصفهان است. وی در خانواده‌ای هنرمند به دنیا آمد. پدرش جهانگیر فروهر در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم در فیلم‌های سینمایی و مجموعه های تلویزیونی مقابل دوربین رفت. اما مادرش فرنگیس فرحزادی در سال های پس از انقلاب بازیگری را ادامه نداد. وی از 3 سالگی به نقش آفرینی در نمایش های مختلف در تئاتر سپاهان اصفهان در کنار پدر و مادر خود و ارحام صدر پرداخت. در 5 سالگی اولین فیلم خود را به نام "مراد و لاله" و سپس در "خروس جنگی" بازی کرد. لیلا فروهر در کودکی در بیش از 40 فیلم سینمایی نقش آفرینی کرد که معروف‌ترین آنها سلطان قلبها با حضور محمدعلی فردین،آذر شیوا و... بود. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در خارج از ایران فعالیت در حوزه موسیقی را ادامه داد.
February 22, 1959 (۶۵ سال )

عکس‌های لیلا فروهر

لیلا فروهر در فیلم «جاده تبهکاران»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر جاده تبهکاران
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر حقه بازان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سلطان قلب ها
۷.۷۹ /۱۰

از مجموع ۱۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر پرستش
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر باغ بلور
۱۰ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر همکلاس
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شب آفتابی
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پرستوهای عاشق
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر وقتی که آسمان بشکافد
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر میهمان
۹.۲ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر گل خشخاش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رابطه جوانی
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر اضطراب
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تشنه ها
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر قمار زندگی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پخمه
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شاطر عباس
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر نامادری
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر عقاب طلایی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گناه زیبایی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گربه کور
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر من هم گریه کردم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر قمارباز
۱۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سنگ صبور
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر چرخ بازیگر
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سرنوشت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دروازه تقدیر
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چهار خواهر
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر چرخ فلک
۹.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر ایمان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قفس طلائی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر عصیان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مراد و لاله
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خروس جنگی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مجازات
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر همکلاس
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر میهمان
۹.۲ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر گل خشخاش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تشنه ها
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما