جاش فرایدمن

نویسنده
جاش فرایدمن (Josh Friedman) نویسنده و تهیه کننده است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر چهار شگفت انگیز
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آواتار: راه آب
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر بنیاد
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کوکب سیاه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر نابودگر: سرنوشت تاریک
۷ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما