مهوش صبرکن

بازیگر

مهوش صبرکن سال 1339 در شیراز متولد شد. از سال 1356 با تئاتر حرفه ای شروع به کار کرد و در حدود 20 نمایش حضور یافت. از ابتدای کار تئاتر در تلویزیون نیز فعالیت داشت و در کنار بازی در تله تئاترهای تلویزیونی و سریال در شیراز به آموزش کودکان و نوجوانان در زمینه تئاتر پرداخته است و هم اکنون نیز به عنوان بازیگر مشغول به کار است.

۱۵ خرداد ۱۳۳۹ (۶۲ سال )

عکس‌های مهوش صبرکن

مهوش صبرکن، همسر محمود پاک نیت در نشست خبری سریال «شهرزاد»
محمود پاک نیت و مهوش صبرکن در فیلم زیباتر از زندگی
محمود پاک نیت، مریم خدارحمی، مهوش صبرکن و فریبا طالبی در پشت صحنه سریال «دخترم نرگس»
مریم خدارحمی، مهوش صبرکن و فریبا طالبی در پشت صحنه سریال «دخترم نرگس»
پوستر تشریفات
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گشتی ها
۷.۲۴ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر در مسیر تندباد
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر غزال
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر صنوبر
۹ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر جای او دیگر خالی نیست
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زمهریر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زیباتر از زندگی
۳.۸۷ /۱۰

از مجموع ۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر یادآوری
۷.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر خانه ای در تاریکی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر غافل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خاطرات مرد ناتمام
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فردا دیر است
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بگذار آفتاب برآید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جراحت
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بوی باران
۵.۵۲ /۱۰

از مجموع ۱۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر جوانی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر چرخ و فلک
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پس از باران
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر دخترم نرگس
۳.۹۶ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر مسئله میهن مشکل ملیحه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سیب ترش
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پشت کوهای بلند
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر روزگار خوش حبیب آقا
۵.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر آچمز
۵.۳۵ /۱۰

از مجموع ۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر چرخ فلک
۷.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر ابی سی دی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شب می گذرد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر یوسف پیامبر
۸.۰۸ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر کهنه سوار
۴.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر چای قندپهلو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پنجمین خورشید
۶ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما