مهوش صبرکن

بازیگر
مهوش صبرکن سال 1339 در شیراز متولد شد. از سال 1356 با تئاتر حرفه ای شروع به کار کرد و در حدود 20 نمایش حضور یافت. از ابتدای کار تئاتر در تلویزیون نیز فعالیت داشت و در کنار بازی در تله تئاترهای تلویزیونی و سریال در شیراز به آموزش کودکان و نوجوانان در زمینه تئاتر پرداخته است و هم اکنون نیز به عنوان بازیگر مشغول به کار است.
June 5, 1960 (۶۳ سال )

عکس‌های مهوش صبرکن

مهوش صبرکن، همسر محمود پاک نیت در نشست خبری سریال «شهرزاد»
محمود پاک نیت و مهوش صبرکن در فیلم زیباتر از زندگی
محمود پاک نیت، مریم خدارحمی، مهوش صبرکن و فریبا طالبی در پشت صحنه سریال «دخترم نرگس»
مریم خدارحمی، مهوش صبرکن و فریبا طالبی در پشت صحنه سریال «دخترم نرگس»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر خاطرات مرد ناتمام
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پشت کوهای بلند
۶.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر سایه های رعنا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چرخ و فلک
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر یوسف پیامبر
۷.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر چرخ فلک
۷.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر یادآوری
۸.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر بوی باران
۵.۴۸ /۱۰

از مجموع ۱۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر روزگار خوش حبیب آقا
۷ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر جراحت
۳.۶ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر دخترم نرگس
۴ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر خانه ای در تاریکی
۶.۲۳ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر پنجمین خورشید
۶ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر چای قندپهلو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کهنه سوار
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر شب می گذرد
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر ابی سی دی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آچمز
۵.۳۵ /۱۰

از مجموع ۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر سیب ترش
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مسئله میهن مشکل ملیحه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پس از باران
۶.۵۳ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر جوانی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بگذار آفتاب برآید
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فردا دیر است
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر غافل
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زیباتر از زندگی
۴.۰۳ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر زمهریر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر جای او دیگر خالی نیست
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر صنوبر
۸ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر غزال
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر در مسیر تندباد
۷.۵۶ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر گشتی ها
۷.۲۴ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر تشریفات
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما