اکبر شیرازی

بازیگر, مدیر تولید, پشتیبانی تولید

پوستر افق
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر عصر روز دهم
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تابستان 58
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما