علی سادات

بازیگر, امور فنی

پوستر مشت
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دزد سوم
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما