تهمینه میلانی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده

تهمینه میلانی متولد 1339 تبریز، فارغ التحصیل معماری از دانشگاه علم و صنعت است. وی فعالیت سینمایی را سال 1358 در کارگاه آزاد فیلم در زمینه تحقیق برای فیلمنامه شروع کرد و در آنجا درباره چند فیلمنامه مانند «زیر سایه تفنگ»، «شهید اندرزگو»، و «سرب» کارهای تحقیقاتی انجام داد. فعالیت در سینمای حرفه ای را سال 1361 به عنوان دستیار کارگردان و مدیر هماهنگی با فیلم به نمایش در نیامده «خط قرمز» آغاز نمود و در زمینه تدوین نیز در همان فیلم با عباس گنجوی همکاری کرد، همچنین با مشارکت ابوالحسن داودی دفتر تولید فیلم «آرتافیلم» را تأسیس نمود. وی داوری چندین جشنواره داخلی و خارجی از جمله: 1- داوری در فستیوال فیلم شیکاگو - 2003 2- رئیس هیأت داوران جشنواره شبهای سیاه ...

۱۴ شهریور ۱۳۳۹ (۶۲ سال )

عکس‌های تهمینه میلانی


تهمینه میلانی در اکران خصوصی فیلم «دونده زمین»
تهمینه میلانی و همسرش محمد نیک بین در اکران خصوصی فیلم «دونده زمین»
پشت صحنه فیلم آتش بس 2
تهمینه میلانی در اکران خصوصی فیلم «فصل نرگس»
تهمینه میلانی، تورج منصوری، اسحاق خانزادی و امیر شهاب اسماعیلی در پشت صحنه فیلم «ملی و راه های نرفته اش» ساخته تهمینه میلانی
تهمینه میلانی، تورج منصوری و محمد نیک بین در پشت صحنه فیلم «ملی و راه های نرفته اش» ساخته تهمینه میلانی
تهمینه میلانی و ماهور الوند در پشت صحنه فیلم «ملی و راه های نرفته اش» ساخته تهمینه میلانی
پوستر دو زن
۶.۷ /۱۰

از مجموع ۳۲۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر کاکادو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تسویه حساب
۶.۳۴ /۱۰

از مجموع ۱۰۴ رای

امتیاز شما
پوستر سوپراستار
۷.۰۵ /۱۰

از مجموع ۵۴۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر آتش بس
۶.۷۳ /۱۰

از مجموع ۶۰۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر افسانه آه
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر ملی و راه های نرفته اش
۵.۶۶ /۱۰

از مجموع ۱۵۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر دیگه چه خبر!؟
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر عشق و مرگ
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر واکنش پنجم
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۹۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر نیمه پنهان
۸.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر شب های تهران
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر آتش بس 2
۵.۳۸ /۱۰

از مجموع ۴۶۲ رای

امتیاز شما
پوستر یکی از ما دو نفر
۵.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر زن زیادی
۵.۹۲ /۱۰

از مجموع ۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های طلاق
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آتش بس 3
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دو زن
۶.۷ /۱۰

از مجموع ۳۲۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر کاکادو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تسویه حساب
۶.۳۴ /۱۰

از مجموع ۱۰۴ رای

امتیاز شما
پوستر سوپراستار
۷.۰۵ /۱۰

از مجموع ۵۴۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر آتش بس
۶.۷۳ /۱۰

از مجموع ۶۰۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر افسانه آه
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر ملی و راه های نرفته اش
۵.۶۶ /۱۰

از مجموع ۱۵۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر دیگه چه خبر!؟
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر واکنش پنجم
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۹۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر نیمه پنهان
۸.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر پازل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آتش بس 2
۵.۳۸ /۱۰

از مجموع ۴۶۲ رای

امتیاز شما
پوستر یکی از ما دو نفر
۵.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر زن زیادی
۵.۹۲ /۱۰

از مجموع ۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های طلاق
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دو زن
۶.۷ /۱۰

از مجموع ۳۲۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر کاکادو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تسویه حساب
۶.۳۴ /۱۰

از مجموع ۱۰۴ رای

امتیاز شما
پوستر سوپراستار
۷.۰۵ /۱۰

از مجموع ۵۴۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر آتش بس
۶.۷۳ /۱۰

از مجموع ۶۰۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر افسانه آه
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر دیگه چه خبر!؟
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر واکنش پنجم
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۹۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر نیمه پنهان
۸.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر بمانی
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آتش بس 2
۵.۳۸ /۱۰

از مجموع ۴۶۲ رای

امتیاز شما
پوستر یکی از ما دو نفر
۵.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر زن زیادی
۵.۹۲ /۱۰

از مجموع ۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر دو زن
۶.۷ /۱۰

از مجموع ۳۲۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر کاکادو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سوپراستار
۷.۰۵ /۱۰

از مجموع ۵۴۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر آتش بس
۶.۷۳ /۱۰

از مجموع ۶۰۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر افسانه آه
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر واکنش پنجم
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۹۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر نیمه پنهان
۸.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر آتش بس 2
۵.۳۸ /۱۰

از مجموع ۴۶۲ رای

امتیاز شما
پوستر یکی از ما دو نفر
۵.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر زن زیادی
۵.۹۲ /۱۰

از مجموع ۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر دو زن
۶.۷ /۱۰

از مجموع ۳۲۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر سوپراستار
۷.۰۵ /۱۰

از مجموع ۵۴۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر آتش بس
۶.۷۳ /۱۰

از مجموع ۶۰۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر افسانه آه
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر نیمه پنهان
۸.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر یکی از ما دو نفر
۵.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های طلاق
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ای ایران
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر خط قرمز
۷.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر ای ایران
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر خط قرمز
۷.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر یکی از ما دو نفر
۵.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر همسر دلخواه من
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های طلاق
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پیک جنگل
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما