رضا عقیلی

کارگردان, نویسنده, بازیگر

رضا عقیلی، فارغ التحصیل از دانشکده هنرهای دراماتیک است.

پوستر تنها مرد محله
۹.۱۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر غول
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مغربی
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دروغگوی کوچولو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ناجورها
۹ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر نبرد عقاب ها
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر خداحافظ کوچولو
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر به دادم برس رفیق
۸.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر جوجه فکلی
۹.۵۴ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر آقا مهدی وارد می شود
۷.۹۲ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر تنها مرد محله
۹.۱۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر شورش
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فراشباشی
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آقای جاهل
۷.۷۸ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر غلام زنگی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر درخت گلابی
۶.۱ /۱۰

از مجموع ۱۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر خداحافظ کوچولو
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خانواده سرکار غضنفر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما