حسین قلی بیدگلی

بازیگر
پوستر کندو
۷.۲۹ /۱۰

از مجموع ۱۸۰ رای

امتیاز شما
پوستر کلام حق
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر یک اتفاق ساده
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما