فرید قبادی

نویسنده, بازیگر
فرید قبادی بازیگر تئاتر و سینما ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر سینما متروپل
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آتش در گلستان
۴.۴۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر ملکاوان
۴.۶۵ /۱۰

از مجموع ۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر قصیده گاو سفید
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۴۰۸ رای

امتیاز شما
پوستر شعله ور
۶.۲۴ /۱۰

از مجموع ۳۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر بچه مهندس 3
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۱۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر شب می گذرد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دفترخانه شماره 13
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر اشک انار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما