تیا شروک

کارگردان

تیا شروک به انگلیسی Thea Sharrock کارگردان است.

پوستر ایوان منحصر به فرد
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر من قبل از تو
۷.۲۱ /۱۰

از مجموع ۳۹۱۶ رای

امتیاز شما