نیل پرویس

نویسنده
نیل پرویس (Neal Purvis) نویسنده و تهیه کننده متولد 1961 است. او فیلمنامه های «کازینو رویال»، «اسکال فال» و «زمانی برای مردن نیست» را نوشته است.
پوستر زمانی برای مردن نیست
۸.۱۲ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر اسکای فال
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما