تقی مختار

کارگردان, نویسنده, بازیگر
تقی مختار در سال 1324 در قوچان متولد شد. وی از سال 1342 فعالیت در مطبوعات را شروع کرد و به عنوان منتقد، نویسنده و سردبیر در مجله های هفتگی فیلم، ماهانه ی ستاره ی سینما، و ماهانه ی نو سینمایی فعالیت می کرد. مختار فعالیت سینمایی را از سال 1348 با بازی در فیلم «امشب دختری می میرد» آغاز کرد و در سال 1356 به انگلستان مهاجرت کرد.
پوستر میخک سفید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فتانه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زن یکشنبه
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کیفر
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر صبح خاکستر
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب آفتابی
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جمعه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رانده شده
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بدکاران
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قمار زندگی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قدیر
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فدایی
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خانوم خانوما
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر لوطی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بده در راه خدا
۸.۲ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر امشب دختری می میرد
۲ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر صبح خاکستر
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تعصب
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر صبح خاکستر
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما