فریدون گله

کارگردان, نویسنده, طرح اولیه داستان از
فریدون گله فارغ التحصیل دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد و هنرها ی دراماتیک دانشگاه نیویورک می باشد. او به جز در فیلم «شب فر شتگان» (1347) که آن را بیش تر اثر دست محمدرضا فاضلی می داند در فیلم های «دشنه» (1351) «زیر پوست» (1353) «کندو» (1354) «ماه عسل» (1355) و فیلمنامه «جمعه» (1356) به فیلم سازان موج سوم نزدیک است مثل «سالار مردان» (1374) «خشم عقاب ها» (1349) «جان سخت» (1350) «شیربها» (1351) و «جناق» (1352) «آقا رضای گل» (1353) و «ماشین مشتی ممدلی» (1353) در جهت منفی او را به کل از این جریان دور و به جرگه سازندگان فیلم فارسی نزدیک می سازد. گله پس از «ماه عسل»، که خودش می گو ید نام انتخابی اش «ماه منعکس» بود، فیلم دیگری در ایران نساخت. سال 1356 به آمریکا رفت تا محصول مشترکی با نام «سبز خفته» با سرمایه گذاران آمریکایی بسازد. وزارت فرهنگ و هنر در این فیلم شریک شد گله به ناچار، مدتی دفتر تولید و پخش فیلمی را اداره کرد و وقتی درصدد بود فیلم «دیروزی» را به طور مشترک تهیه کند و صحنه هایی از فیلم را هم گرفته بود، در سال 1361 به علت بیماری پدرش به ایران بازگشت تا ریشه ها و تعلقاتش را فراموش نکند. در فاصله ای که در ایران نبود انقلاب شده بود و گفته می شود از مجموع هفت یا هشت فیلمنامه ای که از او در «بیناد میثاقیه» بود و بعد از مصادره به «بنیاد سینمایی فارابی» واگذار شد، حدود پنج فیلمنامه اش با نام «دیگران» تصویب و با قیمت های کلانی به فروش رسید. در همین سال ها مسئولان امور سینمایی از او خواستند که فعالیت های سینمایی اش را پی بگیرد که او هم شرایط خودش را اعلام و به نتیجه مشخصی نرسید.
پوستر ماشین مشتی ممدلی
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آب توبه
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کندو
۷.۲۹ /۱۰

از مجموع ۱۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر جمعه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماه عسل
۴.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر مهرگیاه
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دزد سوم
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زیر پوست شب
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مصطفی لره
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر باجناق
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کافر
۴ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شیر بها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دشنه
۸.۱۶ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر وحشی جنگل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر معرکه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماجرای یک دزد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر رضا چلچله
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دیوار شیشه ای
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دلقک ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر درختان ایستاده می میرند
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر حیدر
۴.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر جان سخت
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرید حق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کوچه مردها
۸.۴۷ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر خشم عقابها
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای آبی
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شب فرشتگان
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سالار مردان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قهرمان شهر ما
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کندو
۷.۲۹ /۱۰

از مجموع ۱۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر ماه عسل
۴.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر مهرگیاه
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زیر پوست شب
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر کافر
۴ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دشنه
۸.۱۶ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر شب فرشتگان
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سراب
۷.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر کوچه مردها
۸.۴۷ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر خشم کولی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مهرگیاه
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زیر پوست شب
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر رضا چلچله
۱.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما