کامیار شکیبایی

بازیگر

کامیار شکیبایی بازیگر است.

پوستر دخترم نرگس
۴ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر جلال 2
۵.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر تاریکان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جلال
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زغال
۸ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما