عبدالصمد صمدی

عبدالصمد صمدی

بازیگر

پوستر مراد برقی و هفت دخترون
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر مریم و مانی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما