امیرمحمد زند

بازیگر
امیرمحمد زند متولد 1357 در تهران است. وی دوره آموزش بازیگری را در مدرسه هنرهای دراماتیک ایتالیا گذرانده است.
September 22, 1978 (۴۴ سال )

عکس‌های امیرمحمد زند

تست گریم بازیگران فیلم ویدیویی «دن وارینی»
پوستر شاید برای شما هم اتفاق بیفتد
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سفر در خانه
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هزاران چشم
۹ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر اتوبوس شب
۷ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر چرخ فلک
۷.۴ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر در قصه‌ها زندگی می‌کنند
۱ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تازه وارد
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا
۷.۳۱ /۱۰

از مجموع ۳۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر ستایش 2
۵.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر او یک فرشته بود
۵.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر زمین انسان ها
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر حرفه ای
۵.۳ /۱۰

از مجموع ۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر ماه و پلنگ
۴.۸ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر ایل دا
۶.۴۴ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر آسمان من
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر به دنیا بگویید بایستد
۳.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر راه و بیراه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ناچاری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خط تماس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بن سای
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر عملیات پایتخت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زبان مادری
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شب حورا
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ترور خاموش
۵.۶۳ /۱۰

از مجموع ۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر ما چند نفر
۴.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر اشک تمساح
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فوق سری
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مثل شیشه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آواز دهل
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زمستان گرم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قدم زدن در بهشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دو ماه شمسی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رویای کبود
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آکاردئون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دلشوره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر لواسان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تقاطع
۵.۹ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر دن وارینی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کیمیا و خاک
۸.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما