امیرمحمد زند

بازیگر

امیرمحمد زند متولد 1357 در تهران است. وی دوره آموزش بازیگری را در مدرسه هنرهای دراماتیک ایتالیا گذرانده است.

۳۱ شهریور ۱۳۵۷ (۴۴ سال )

عکس‌های امیرمحمد زند

تست گریم بازیگران فیلم ویدیویی «دن وارینی»
پوستر سفر در خانه
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا
۷.۳۴ /۱۰

از مجموع ۳۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر او یک فرشته بود
۵.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر تازه وارد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر در قصه‌ها زندگی می‌کنند
۱ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شاید برای شما هم اتفاق بیفتد
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زمین انسان ها
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر حرفه ای
۵.۱۹ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر ماه و پلنگ
۴.۸ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر ایل دا
۵.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر آسمان من
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر چرخ فلک
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر به دنیا بگویید بایستد
۳.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر راه و بیراه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ناچاری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خط تماس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بن سای
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عملیات پایتخت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زبان مادری
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شب حورا
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ستایش 2
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر ترور خاموش
۵.۶۳ /۱۰

از مجموع ۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر ما چند نفر
۳.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر اشک تمساح
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فوق سری
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مثل شیشه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آواز دهل
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زمستان گرم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قدم زدن در بهشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دو ماه شمسی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رویای کبود
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آکاردئون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هزاران چشم
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دلشوره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر لواسان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تقاطع
۵.۹ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر دن وارینی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کیمیا و خاک
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر اتوبوس شب
۷ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما