آصف سعادتی

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیآصف سعادتی
ارتباط با کاربر

مقاله

2

این روزها دیگر همان قدر که خالی بودن صندلی‌های سینما امری عادی شده است، خیانت نیز همچون جزء لاینفکی ...


خبرنامه دانشجویان ایران
1

   چند وقتی است که اکران فیلم های خارجی در سینماها قوت گرفته است و حالا گویا به تصویب قانونی­ اش نزدیک ...


خبرنامه دانشجویان ایران