آلن آدا

بازیگر
الن آلدا به انگلیسی Alan Alda متولد 1936 بازیگر و کارگردان آمریکایی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر داستان ازدواج
۷.۴۸ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر پل جاسوس ها
۷.۳ /۱۰

از مجموع ۱۹۸۲ رای

امتیاز شما