عبدالحسن خالوی مکتوف

بازیگر, تدارکات

حسن عرب در سال 1324 در شهر اهواز در خانواده ای مذهبی متولد شد. او تحصیلات ابتدائی خود را در اهواز گذراند و سال ها بعد در سال 1346 به تهران آمد و توسط یکی از همشهریان خود که فیلمبردار فیلم های سینمائی بود به دست اندرکاران تهیه و ساخت فیلم معرفی شد و همان ایام اولین کار خود را تجربه کرد و از آن پس در فیلم ها و سریال های متعددی ایفای نقش نموده است.

۱ آبان ۱۳۲۴ (۷۶ سال )
پوستر عصیانگران
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سفیر
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پیک جنگل
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شرایط عینی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین مهلت
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سیرک بزرگ
۷.۳ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر تابع قانون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر طعمه
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر دت یعنی دختر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شاهین طلایی
۷.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر گاومیش ها
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر میلاد
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هیولای درون
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مسافر
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جستجوگر
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما